اب در فنگشویی

از نخستین خانه «بگوأ» أب است، این خانه نه تنها نشانه وضعیت زندگی شما، بلکه همچون سفر با قایق بر روی آب، نشان دهنده چگونگی گذران زندگی تان می باشد. بسیاری از مردم همیشه از خودشان می پرسند «چرا من در این دنیا زندگی می کنم.اب در فنگشویی

همه این تلاش ها برای زندگی بخاطر چیست؟» اگر زندگی و یا شغل تان دلخواه شما نیست و زندگی رضایت بخشی ندارید، به این قسمت خانه تان نگاه دقیق بیاندازید. این قسمت شمال درب راهرو و فضای مجاور آن است. اگر خانه شما عملا چنین جایی را ندارد، شما کسی هستید که در پیدا کردن مسیر زندگی و شغل تان مشکل دارید، برای از بین بردن فضای منفی در این قسمت خانه به انرژی فوق العاده نیاز دارید که می تواند جهت پیدا کردن آنچه که در زندگی بدنبال آن هستید و دلخواه شماست کمکتان کند و زندگی شما را روشنی بخشد. درب ورودی باید راحت باشد، وجود موانع در آن جلوی پیشرفت زندگی را می گیرد.