شورای جهانی صنایع دستی

شورای جهانی صنایع دستی

آشنایی با شورای جهانی صنایع دستی

با تأسیس سازمان ملل متحد، حفاظت از میراثهای فرهنگی بشری به عهده «یونسکو» یا «سازمان تربیتی علمی و فرهنگی ملل متحد» واگذار شد.

از سال ۱۹۶۴ میلادی با تأسیس «شورای جهانی صنایع دستی»(که به طور اختصاری W. C . C نامیده می شود)

به عنوان یکی از ارگان های وابسته به یونسکو، صنایع دستی و سنتی در قالب یک «هنر- صنعت» و به عنوان

بخشی از زندگی فرهنگی و حیات اقتصادی ملل مورد توجه قرار گرفت.

شورای مذکور که ابتدا با تعداد محدودی از اعضا کار خود را آغاز کرد، اکنون حدود ۱۱۰ کشور جهان را در برمی گیرد و

دبیرخانه آن در آتن (پایتخت کشور یونان) قرار دارد.

مهم ترین هدف هایی که این شورا به عنوان یک ارگان غیرانتفاعی و غیر دولتی دنبال می کند عبارت است از :

تشویق، کمک و راهنمایی صنعتگران دستی و همچنین بالا بردن سطح اطلاعات تخصصی و

حرفه ای آنها با توجه به زمینه های متفاوت فرهنگی موجود در هر یک از کشورهای عضو.

حفظ و تقویت صنایع دستی و تجلی آن به عنوان رکن عمده ای از حیات فرهنگی ملت ها .

ایجاد همبستگی میان صنعتگران دستی سراسر جهان.

برخی ازتوانمندی های استان زنجان

ا۔ چاروق قدیمی زنجان نوعی پاپوش سنتی و بومی بوده است که از چرم ساخته می شد و اغلب بدون پاشنه بوده و مورداستفاده چوپانان قرار می گرفته است.

قدمت چاروق دوزی در استان به دوره ساسانی و اوج تزئینات آن به دورة صفوی برمی گردد.

در حال حاضر این صنعت دستی به عنوان یک کالای تزئینی مورد استفاده بانوان قرار می گیرد.

 

جاروق نوعی پاپوش برای خانم ها

۲- فرش، گلیم و جاجیم در زنجان از معروفیت خاصی برخوردار است. و نقش قابل توجهی در صادرات استان از نظر تولید به خصوص فرش ابریشم دارد.

هر ساله بیش از ۶۰۰۰ تخته فرش در سراسر استان تولید می شود.

طرح هایی که در فرش بافی استان استفاده می شود عبارت اند از : ریزماهی درهم، نقش قلتوق، افشار، هوپا، زنگین و بیتگنه و…

 

٣- مسگری به معنای ساختن ظروف مسی است که با استفاده از ورق مسی به شیوه چکش کاری در دو نوع کاربردی و دکوری ساخته می شود.

و روح سنتی و هنری آن تداوم بخش حیات این هنر با ارزش استان است.

لازم به ذکر است که در سال های اخیر استفاده از ظروف مسی، جایگاه پیشین خود را بازیافته است.

 

 

صنایع مسی زنجان