غار گلجیک

غار تاریخی گلجیک

این غار در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان زنجان، در ارتفاعاتمشرف به روستای حاج ارش، از توابع شهرستان زنجان واقع شده در حال حاضر، راه سواره رو ندارد و راه آن را باید پیاده پیمود

این غار عظیم که به طور طبیعی، از فرسایش سنگ های آه در آن پدید آمده است، با داشتن آب و هوای مناسب، پناهگاه ومسکن انسان های دوران پیش از تاریخ بوده است. ابعاد آن ۷۰۰ * ۱۰۰ متر

و ارتفاع تقریبی آن ۵۰ متر است. درون این غار آثاری از زندگی انسان های دوره آشولين تا بر دوستین متعلق به شانزده تا سی هزار سال پیش از میلاد کشف شده است.

درون غار، ابزار، ادوات، تیغه های سنگی و استخوان حیوانات شکاری به مقدار فراوان دیده می شود. آنچه که بیشتر از همه درخور بررسی و اهمیت است، آثار معماری درون غار است که نشان

از محصور نمودن فضاهای زیستی و تعیین حریم ها دارد و تعیین حدود مالکیت را در آن دوره نشان می دهد.

منبع:کتاب جامع ایرانگردی