ارسال رایگان تمامی محصولات به سراسر کشور
آداب مهمان داری زنجانی ها پیشینه تاریخی زنجان
آداب مهمان داری زنجانی ها
بجای آوردن آداب مهمانداری در استان زنجان اهمیت بسیار دارد. هر بیان آشنا، از هر طبقه و گروهی...
3 سال قبل
تاریخ مردمان ترک زبان ترک زبانان
تاریخ مردمان ترک زبان
تاریخ مردمان ترک زبان ترجمه : رامین سلطانی ترکان در اصل ۲۰ قبیله هستند. و هر قبیله را...
3 سال قبل