ارسال رایگان تمامی محصولات به سراسر کشور
شورای جهانی صنایع دستی صنایع دستی
شورای جهانی صنایع دستی
شورای جهانی صنایع دستی آشنایی با شورای جهانی صنایع دستی با تأسیس سازمان ملل متحد، حفاظت از میراثهای...
3 سال قبل
عمده ترین مشکلات صنایع دستی استان زنجان صنایع دستی
عمده ترین مشکلات صنایع دستی استان زنجان
عمده ترین مشکلات صنایع دستی استان زنجان  مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان : تمرکز بر توسعه خوشه...
3 سال قبل
ملیله هنر ممتاز صنعت بی امتیاز ملیله
ملیله هنر ممتاز صنعت بی امتیاز
ملیله هنر ممتاز صنعت بی امتیاز مصاحبه با علیرضا لطفی رضایی استاد ملیله کاری مهدی ریاحی- از هر...
3 سال قبل
کار و صنایع دستی زنجان صنایع دستی
کار و صنایع دستی زنجان
کار و صنایع دستی کار چیست؟ در برابر این پرسش ساده می توان پاسخ ها، تعابیر و تفاسیر...
4 سال قبل