ارسال رایگان تمامی محصولات به سراسر کشور
قیدار نبی زنجان پیشینه تاریخی زنجان
قیدار نبی زنجان
بنای بقعه به قیداربن اسماعیل بن ابراهیم (ع) که از پیامبران بنی اسراعیل است، تعلق دارد. این بنا...
3 سال قبل